Shoqëria shqiptare gjatë viteve të fundit, nga hapja e tregut vendas dhe sjellja e përvojës nga emigracioni, ka bërë që zhvillimi i ekonomisë shqiptare të jetë i madh, i dukshëm dhe lider në rajonin e ballkanit. Ky zhvillim pasqyrohet në rrjetin e infrastukturës rrugore, të telekomunikacionit, turizmit dhe të gjitha fushat e tjera. Gjithë ky ndryshim ka mundësuar aftësimin e kuadrit njerëzor, me specialistë, teknikë, inxhinierë, projektues dhe zbatues të niveleve më të arrira ndërkombëtare. Qëllimi i kompanisë tonë është që aktivitetin tonë t’ja përshtasim nivelit të zhvillimit të shoqërisë shqiptare duke shfrytëzuar stafin e kualifikuar shiqiptar dhe partnerët ndërkombetarë të aftë financiarisht dhe të interesuar për tregun dhe projektet tona në Shqipëri. Aktualisht firma jonë në bashkëpunim me studio projektuese të njohura ka përgatitur ide projekte për lagje rezidenciale, ndërtime në zona urbane dhe vende turistike. Gjithashtu theksojmë se me përvojën  dhe stafin tonë të kualifikuar jemi të përgatitur për të zhvilluar këto projekte si nga ana teknike ashtu edhe nga ajo ligjore.

null

Ndërtime Rezidenciale

null

Rikonstruksione

null

Ndërtime Komerciale